کلیه خدمات فارسی سازی و راست چین سازی قالب و پلاگین های وردپرس پذیرفته میشود 

قیمت های زیر کلی بوده و برای سفارش به اکانت تلگرام ما پیام دهید و فایل خود را برای تعرفه قیمت و ترجمه ارسال کنید

 

 

فارسی سازی قالبفارسی  سازی پلاگینراست چین کردن قالبراست چین سازی پلاگین
30 تومان ترجمه خودکار30 تومان ترجمه خودکاربستگی داردبستگی دارد
200 تا 300 اختصاصی300 تا 400 اختصاصی—-——

 

ارسال نمونه فایل و دریافت تعرفه قیمت در تلگرام