کلیه خدمات فارسی سازی و راست چین سازی قالب و پلاگین های وردپرس پذیرفته میشود 

قیمت های زیر کلی بوده و برای سفارش به اکانت تلگرام ما پیام دهید و فایل خود را برای تعرفه قیمت و ترجمه ارسال کنید

 

 

فارسی سازی قالبفارسی  سازی پلاگینراست چین کردن قالبراست چین سازی پلاگین
۳۰ تومان ترجمه خودکار۳۰ تومان ترجمه خودکاربستگی داردبستگی دارد
۲۰۰ تا ۳۰۰ اختصاصی۳۰۰ تا ۴۰۰ اختصاصی—-——

 

ارسال نمونه فایل و دریافت تعرفه قیمت در تلگرام