کار ما در پوینا چیست ؟

پوینا از سال 1395 تاسیس شد و با بیش از 4 سال سابقه در طراحی سایت و برنامه نویسی php اکنون جز یکی از بهترین سایت های طراحی سایت میباشد . کیفیت و دقت جز اولیت کاری ماست . داشتن تجربه همیشه در طراحی سایت به شما کمک میکنید و پوینا با داشتن بیشترین تجربه نسب به رقبا میتواند به شما بسیار کمک کنید 

Sell ​​easily on any platform you like!

Shopier is a platform independent shopping and payment automation system. With Shopier, you can easily sell your products on your social media accounts, on your own website or even in various marketplaces. Don’t have any of these? No problem,