[gravityform id=”6″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

پس از پرداخت به پشتیبانی در تلگرام جهت دریافت فایل ها پیام دهید با تشکر از حسن انتخاب شما پوینا (همیشه یک راهی است)

مبلغ دوره فلت سام قدیمی 59 هزار تومان میباشد و دوره قدیمی دیگر آپدیت نخواهد شد و پشتیبانی ندارد  و هزینه شما صرفا جهت خوده آموزش میباشد