پشتیبانی

پشتیبانی

پشتیبانی

پاکسازی اسپمپاک سازی ویروس malwareافزایش سرعتافزایش امنیت
جلوگیری از اسپمپاکسازی کامل ویروسافزایش سرعت سایت شماافزایش امنیت
تحویل آنی(تضمین ۱ هفته)تحویل آنی(تضمین ۱ هفته)تحویل آنی(با آموزش)تحویل آنی(تضمین ۱ هفته)
بسته شدن سایت(خیر)بسته شدن سایت(۲ ساعت)بسته شدن سایت(خیر)بسته شدن سایت(خیر)
۳۵۰۰۰ تومان۸۹۰۰۰ تومان۲۵۰۰۰ تومان۴۵۰۰۰ تومان

پاسخگویی ۲۴ ساعته و حرفه ایی در هر لحظه از زمان

پشتیبانی

پکیج پشتیبانی ۲ ساعتهپکیج پشتیبانی یک روزهپکیج پشتیبانی یک هفته اییپکیج پشتیبانی یک ماهه
شامل ۱ درخواستشامل ۳ درخواستشامل ۸ درخواستشامل ۲۰ درخواست
زمان : ۲ ساعتزمان : ۴ ساعتزمان : ۱۰ ساعتزمان : ۱۶ ساعت
۲۵۰۰۰ تومان۴۵۰۰۰ تومان۸۹۰۰۰تومان۱۹۹۰۰۰تومان
زمان پاسخگویی: ۳ ساعتزمان پاسخگویی: ۳ ساعتزمان پاسخگویی: ۲ ساعتزمان پاسخگویی: ۱ ساعت
افزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایت
پاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم ها
جلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپم
بکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکار
آپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه ها
نصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالب
افزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایت
بهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیس
نصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seo

هر زمان دچار مشکل شدید ما همراه شمایم

پشتیبانی

پکیج پشتیبانی ۲ ساعتهپکیج پشتیبانی یک روزهپکیج پشتیبانی یک هفته اییپکیج پشتیبانی یک ماهه
شامل ۱ درخواستشامل ۳ درخواستشامل ۸ درخواستشامل ۲۰ درخواست
زمان : ۲ ساعتزمان : ۴ ساعتزمان : ۱۰ ساعتزمان : ۱۶ ساعت
۳۵۰۰۰ تومان۶۹۰۰۰ تومان۱۰۹۰۰۰تومان۲۲۹۰۰۰تومان
زمان پاسخگویی: ۳ ساعتزمان پاسخگویی: ۳ ساعتزمان پاسخگویی: ۲ ساعتزمان پاسخگویی: ۱ ساعت
افزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایت
پاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم ها
جلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپم
بکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکار
آپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه ها
نصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالب
افزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایت
بهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیس
نصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seo

پشتیبانی

پکیج پشتیبانی ۲ ساعتهپکیج پشتیبانی یک روزهپکیج پشتیبانی یک هفته اییپکیج پشتیبانی یک ماهه
شامل ۱ درخواستشامل ۳ درخواستشامل ۸ درخواستشامل ۲۰ درخواست
زمان : ۲ ساعتزمان : ۴ ساعتزمان : ۱۰ ساعتزمان : ۱۶ ساعت
۴۹۰۰۰ تومان۷۹۰۰۰ تومان۱۳۹۰۰۰تومان۲۵۹۰۰۰تومان
زمان پاسخگویی: ۳ ساعتزمان پاسخگویی: ۳ ساعتزمان پاسخگویی: ۲ ساعتزمان پاسخگویی: ۱ ساعت
افزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایت
پاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم ها
جلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپم
بکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکار
آپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه ها
نصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالب
افزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایت
بهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیس
نصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seo

نیاز به خرج های میلیونی نیست ما تخصص کافی را داریم

پشتیبانی

پکیج پشتیبانی ۲ ساعتهپکیج پشتیبانی یک روزهپکیج پشتیبانی یک هفته اییپکیج پشتیبانی یک ماهه
شامل ۱ درخواستشامل ۳ درخواستشامل ۸ درخواستشامل ۲۰ درخواست
زمان : ۲ ساعتزمان : ۴ ساعتزمان : ۱۰ ساعتزمان : ۱۶ ساعت
۵۹۰۰۰ تومان۹۹۰۰۰ تومان۱۵۹۰۰۰تومان۲۹۹۰۰۰تومان
زمان پاسخگویی: ۳ ساعتزمان پاسخگویی: ۳ ساعتزمان پاسخگویی: ۲ ساعتزمان پاسخگویی: ۱ ساعت
افزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایتافزایش امنیت سایت
پاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم هاپاک کردن اسپم ها
جلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپمجلوگیری از اسپم
بکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکاربکاپ گیری خودکار
آپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه هاآپدیت قالب ها و افزونه ها
نصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالبنصب پلاگین و قالب
افزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایتافزایش سرعت سایت
بهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیسبهینه سازی دیتابیس
نصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seoنصب پلاگین های seo

تذکر : پکیج های پشتیبانی شامل موارد کد نویسی ،  طراحی ، ساخت پست یا برگه نمیشود.

سیاست  قیمت گذاری : قیمت کلیه پکیج ها نسبت به سایر رقیب ها بسیار کمتر بوده و کیفیت و تعداد درخواست های آن نیز بیشتر میباشد.

پاسخ به سوالات شما : شاید در ذهن شما این باشید زمان های پکیج های متوسط یا شرکتی یکسان میباشد و فقط تفاوت در قیمت آن هاست ؟ بله درست است زمان ها یکی هستند ولی کیفیت کار و پلاگین ها و حساسیت و دقتی که باید بر روی سایت های بزرگ تر انجام دهیم خیلی خیلی بیشتر است و ریسک کار کردن در آن ها بیشتر است البته این زمان ها فقط یک معیار بوده و تا تمام نشدن کار ، کار ما ادامه خواهد یافت ، البته اینجور نیست که در سایت های کوچک حساسیت نشان ندهیم ، در این سایتا نیز حساسیت نشان میدهیم ولی به علت کوچک بودن دیتابیس و سریع آپلود شدن اطلاعات کار راحت تر است و با سرعت بیشتری انجام میشود . برای همین قیمت آنها کمتر است .
پشتیبانی

بستن